Отчет 2009-2012

Otcet
 
 
 
 
grb-butel

Профил на општина Бутел


Со законот за новата територијална поделба од 11 авуст 2004 година се формира новата Општина Бутел која во минатото беше во склоп на Општината Чаир. Формирана е на 22 Април 2005г. Кога за прв пат е оддржана седница на Советот на општината.

Повеќе
Gradonacalnik

Градоначалник

Петре Латиновски е првиот градоначалник на Општина Бутел. Тој на оваа функција дојде на локанлите избори 2005 година.

Повеќе

Совет и Комисии на Општина Бутел

Советот на општина Бутел има деветнаесет членови.

Повеќе

Етички кодекс за државните службеници

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 161/08, 06/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), министерот за информатичко општество и администрација, на ден 19.9. 2011 година, донесе

Е Т И Ч К И  К О Д Е К С

ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Повеќе
 
 
 
 

Проекти на општината

ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА ГРАЃАНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБАР ЖИВОТ НА ГРАЃАНИТЕ Во општина Бутел градежната сезона 2016-та е во полн ек. Првиот нејзин плод е новата детска градинка во Радишани, што треба да биде пуштена ...
Градежни  активности  во основните училишта Градежни активности во основните училишта Во општина Бутел финишираат градежните работи во неколку основни училишта. Во ОУ „Панајот Гиновски“ е заменет стариот и дотраен кров о...
НОВА УЛИЦА ВО ЉУБОТЕН   23.11.2015 г.Општина Бутел ја започна изградбата на новопроектираната улица во с. Љуботен. Станува збор за улица што ги поврзува долниот ...