ОБЈАВА број 26-1451 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Бутел

Е-пошта Печати PDF

ОБЈАВА 26-1451