СООПШТЕНИЈА

Е-пошта Печати PDF

СООПШТЕНИЕ за ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА за Архитектонско урбанистички проект за КП 1093/5 Блок 2 од УПВНМ за индустриска зона Визбегово /со разработка на Блок 12/,КО Визбегово, Општина Бутел.

Повеќе...

 

СООПШТЕНИЕ за ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА за Архитектонско урбанистичи проект за изградба комплекс градби на КП 1649/3, КО Визбегово, во БЛОК 2, УПВНМ за Индустриска зона Визбегово/ со разработка на Блок 12/, КО Визбегово, Општина Бутел

Повеќе...

 

СООПШТЕНИЕ за ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА за Архитектонско-Урбанистички проект за формирање на градежна парцела 10.1 на КП 276/5 за намена Г2-Лесна Индустрија (Индустриски комплекс за печатење), во Блок 10 од УПВНМ за Индустриска зона Визбегово/ Разработка на Блок 12/,КО Визбегово, Општина Бутел

Повеќе...