Работно време, од 08:00 до 16:00 ч | Приемни денови Урбанизам, од 08:00 до 13:00 ч
Работно време, од 08:00 до 16:00 ч | Приемни денови Урбанизам, од 08:00 до 13:00 ч
Slider

Почитувани сограѓани, Ви благодарам за поддршката и довербата што ја давате на Општина Бутел и на мене како нејзин градоначалник Ги решаваме проблемите на граѓаните и секојдневно работиме на подобрување на животот во општината. Срдечен поздрав, Градоначалник Велимир Смилевски

КАТЕГОРИИ ЗА ОГЛАСНА ТАБЛА

ЈАВНИ НАБАВКИ

ОБРАЗОВАНИТЕ

СПОРТ

УРБАНИЗАМ

СОВЕТ

УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ

ПРОЕКТИ

ФИНАНСИИ

Затвори