Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

Записници од Совет

-Записник од 4-та Седница на Советот на Општина Бутел 30.12.2021 година

-Записник од 3-та Седница на Советот на Општина Бутел 02.12.2021 година

-Записник од 2-та Седница на Советот на Општина Бутел 15.11.2021 година

-Записник од 1-та (Конститутивна) Седница на Советот на Општина Бутел 08.11.2021 година

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.