Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

ООУ “ЛИМАН КАБА”

ООУ  ,,Лиман  Каба,, с.Љуботен основано во декември 1944/45 год. Како четри годишно училиште ,,Башкими,, Љуботен КП 861 имотен лист Бр. 95 с. Љуботен;
Од 1961/62 год. Училиштето ,,Башкими,, станало подрачно училиште на ОУ ,, Гоце Делчев,, С, Љубанци. За овој период во  училиштето  немаме никаков документ освен дневниците што се чувани, во Архивот на училиштето, во ООУ ,,Г. Делчев,,с. Љубанци.
Во 1968-69 год. Собрание на општина Кале на 17.07.1968 год.дава Согласност на одлуката на основното училиште ,,Гоце Делчев,, по Број.301/158 од 11.06.1968 год. За издвојување на подрачното училиште во село Љуботен  во самостојно основно училиште.
Во 1968 год. Окружниот Стопанскиот Суд во Скопје го Регистрирал за прв пат како основно училиште  с.Љуботен под името ОУ.,,Емин Дураку,, бр.на Решение 06-12486/4 од 17.07.1963 год. Име на органот кој го основал Собранието на Општина ,,Кале“, Скопје.
Во 1971 год. Собрание на град Скопје на 24.09.1971 год. Донесе Решение пор. Бр.07-27375/1 од 27.09.1971 год за изменување на името на основното училиште,,Емин Дураку“ во основно училиште „Љиман Каба“ каде до ден денес го носи ова име.

Кој е Лиман Каба, човекот по кој го носи името ова  училиште:

  • Лиман Јахја Каба  роден 1924 во Дебар, е народен херој НОВЈ, и загинал во 1945 год.
  • Во 1945/46 год. Вкупен број на ученици кои беа запишани биле 73 во две паралелки:
  • Денаска  ова  училиште брои до 400 ученици;
  • Број на паралелки 18;
  • Работи во две смени
  • Вкупен број на училници 9
  • Една директорска канцаларија, една секретар, една психолог….!

Површина на дворот:
Површина на објектот:
Тип образовна институција: Основно училиште
Населба:
Адреса: Ул 1 Бр. 39 Љуботен
Е-маил: ou.limankaba@schools.mk ou.limankaba@hotmail.com
Веб-страница: www.ooulimankaba.edu.mk/
Телефон: +38922661047
Директор: 071 292 901
Број на наставници: 33
Број на ученици: 375

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.