Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ

Одговорно лице за полесен пристап и поддршка на лицата со попреченост:
Никола Стојковски
е-пошта: nikola.stojkovski@opstinabutel.gov.mk

Овластено лице за заштитено внатрешно пријавување:
Валентина Зенговска Стефановска
е-пошта: valentinaz.stefanovska@opstinabutel.gov.mk
тел. +389 2 2600 506 лок.123

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.