Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИТЕТ

Службено лице за интегритет:
Дејан Врангалоски
е-пошта: dejan.vrangaloski@opstinabutel.gov.mk
тел. +389 2 2600 506 лок.123


ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА

Овластено лице за прием на пријави доставени заради внатрешно пријавување:
Валентина Зенговска Стефановска
е-пошта: valentinaz.stefanovska@opstinabutel.gov.mk
тел. +389 2 2600 506 лок.121

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.