Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

СЕКТОР ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

СТРУКТУРА

  • ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РЕВИЗИЈА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ
  • ОДДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА И РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ

КОНТАКТ

Раководител на Сектор: Сузана Мартиновска
Телефон:
Е-маил:

Работно време: Понеделник – Петок: 08:00 – 16:00 часот

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.