Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

СЕКТОР ЈАВНИ НАБАВКИ

СТРУКТУРА

• ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ЈАВНИ НАБАВКИ
• ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

КОНТАКТ
Раководител на Сектор: Богица Златановска
Телефон:
Е-маил:
Работно време: Понеделник – Петок: 08:00 – 16:00 часот

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.