Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

СУ “ЗЕФ ЉУШ МАРКУ”

      Училиштето  се  наоѓа на  територија  на   општина  Бутел  во непосредна   близина  на   Трговскиот Центар  Треска ,  во  близина  на   Заводот за Рехабилитација  Иднина, со што е лесно  пристапно за учениците, родителите и другите заинтересирани од  регионот  и  пошироко. Пристапот  до   училиштето е   регулиран со  автобускиот   собраќај со  што  е олеснето   доаѓањето на   учениците   од  сите  делови  на   градот  и приградските  населби.

Површина на дворот: 16 363 м2
Површина на објектот: 6 150 м2
Тип образовна институција: Средно Училиште на Град Скопје
Населба: Бутел, Скопје
Адреса: Ул.„Лазо Трповски“ бб, Бутел, Скопје
Е-маил:
Веб-страница: www.zeflushmarku.edu.mk
Директор: в.д. Арбен Мехмети
Број на наставници: 119
Број на ученици: 1 657

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.