Работно време: Пон - Пет 08:00 - 16:00 часот

MK

ENG

ALB

Чистење и целосно уредување на речното корито на реката Серава

Поред активното чистење на депониите на територија на општина Бутел, градоначалникот Дарко Костовски со својот тим, отпочна со акцијата  за чистење и целосно уредување на речното корито на реката Серава.  Во оваа прва фаза се отпочна со  чистење во населеното место Радишани и фазно се продолжува во населените места Расадник, Кучевишка Бара и Бутел 1. Во втората фаза ќе се продолжи со целосно уредување на кејот на река Серава и изградба на трим патека со сите пропратни елементи. Конечно овој деценски проблем со реката Серава ќе биде надминат и конечно граѓаните на општина Бутел ќе имаат едно убаво катче за прошетка и рекреација.

Previous Општина Бутел без депонии

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.