Работно време: Пон - Пет 08:00 - 16:00 часот

MK

ENG

ALB

Јавен повик за работно ангажирање на невработени лица

Врз основа на член 67 од Статутот на Општина Бутел (“Службен гласник на Општина Бутел” бр.3/14 и 12/14), и член 84 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, а во согласност со Проектот за работно ангажирање на невработени лица преку организирање јавни работи на територијата на општина Бутел бр. 09-07 од 03.01.2022 година, Градоначалникот и Одделението за комунална хигиена на Општина Бутел, објавува

Јавен повик

за работно ангажирање на невработени лица преку организирање на јавни работи на територијата на оптшина Бутел

Previous Донесен новиот буџет за Општина Бутел за 2022 година

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.