Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КРОВОВИ ИЛИ ПОСТАВУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ФАСАДИ

Врз основа на Програмата за заштита на животна средина и природа на Општина Бутел за 2023 година, (“Службен гласник на Општина Бутел„ бр.16/2022 година), Општина Бутел објавува:
Јавен повик за субвенционирање на реконструкција на кровови или поставување на енергетски ефикасни фасади на станбени згради за колективно домување во Општина Бутел

Previous ПОКАНА ЗА АПРИЛИЈАДА 2023

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.