Работно време: Пон - Пет 08:00 - 16:00 часот

MK

ENG

ALB

ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 01/2023 ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ОПШТИНА БУТЕЛ

Согласно член 11, член 30 став 1 алинеа 2 став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административни службеници (,,Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 27/14; 199/14; 48/15; 154/15; 5/16; 142/16; 11/18; и ,,Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19; 14/20; 215/21 и 99/22) и Правилникот за формата и изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно месо за кое е објавен интерниот оглас (,,Сл. весник на РМ” бр. 35/18), Секретарот на Општина Бутел објавува:

Previous ГРАДЕЖНО ЛЕТО 2023 !

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.