Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА “50” ВО НАСЕЛЕНОТО МЕСТО РАДИШАНИ ГОРНА ЗОНА

Општина Бутел поврзува две населени места.

Општина Бутел продолжува со реконструкција на улиците, коишто се опфатени со оваа фаза. Овие улици за првпат ќе добијат асфалт, на големо задоволство на граѓаните.

Овој крак за првпат ќе добие асфалт по машинското гребење и поставување на нов тампон. Ќе се постават и сливници на соодветни места, со што ќе се надмине проблемот со поплавување на домовите при обилни дождови.

Ова е крак на улица “50”, која претставува пробивање и поврзување на две населени места.

Со ова се подобрува патната инфраструктура и се овозможуваат подобри услови за сите граѓани.

Во текот на мандатот на градоначалникот Дарко Костовски, нема да остане неасфалтирана улица на територија на Општина Бутел.

Општина Бутел продолжува со активности во останатите населени места, коишто се опфатени со оваа фаза.

Еднаков и рамномерен развој на сите населени места.

Previous МАЛИТЕ НЕШТА ЈА ПРАВАТ ОПШТИНА БУТЕЛ МАГИЧНА

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.