Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

ОПШТИНА БУТЕЛ ДОНЕСЕ ПАКЕТ СОЦИЈАЛНИ МЕРКИ

Општина Бутел и оваа година со пакет социјални мерки им помага на социјално загрозените семејства и самохраните родители.

На предлог на градоначалникот Дарко Костовски, денес Советот на Општина Бутел донесе одлуки:

  1. Одлука за ослободување на плаќање на надоместок за топол оброк во основните училишта, за самохрани родители.
  2. Одлука за ослободување на плаќање на надоместок за ужинка за деца од социјално загрозени семејства.
  3. Одлука за ослободување од партиципација за користење на услугите на ЈОУДГ “11 Октомври”, за социјално загрозените семејства.

Грижата за социјално загрозените семејства и самохраните родители е должност на општината.

Previous ГРАДЕЖНИТЕ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗГРАДБА НА КОРИТО И ТРИМ ПАТЕКА НА РЕКА СЕРАВА СЕ ОДВИВААТ СО ОДЛИЧНА ДИНАМИКА

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.