Дејан Митровски

Дејан Митровски

Датум на раѓање: 16.10.1988 год.

Струка: Дипломиран правник

Место на живеење: Скопје

Е-пошта: dejan_mitrovski@hotmail.com

Тел: 071/810-812