Дритан Адеми

Дритан Адеми

Претседател на Комисијата за општествени дејности

Датум на раѓање: 10.07.1973 год.

Струка: Професор по математика

Место на живеење: Скопје

Е-пошта: dritanademi05@yahoo.com

Teл: прив.075/289-039 и служ.078/0262-107