Миодраг Колариќ

Миодраг Колариќ

Претседател на Комисијата за статут и прописи

Датум на раѓање: 16.05.1962 год.

Струка: Економист(Осми степен на Економски факултет –Скопје)

Место на живеење: Скопје

E-пошта: miolkolaric00gmail.com

Teл: 078/359-821