Мирче Тодоровски

Мирче Тодоровски

Претседател на Комисијата за урбанизам,комунални дејности и заштита на животната средина

Датум на раѓање: 03.01.1957 год.

Meсто на живеење: Скопје

Е-пошта : mircetod@yahoo.com