Тони Мартиноски

Тони Мартиноски

Датум на раѓање: 28.08.1964 год.

Струка: Дипломиран инженер-Агроном

Место на живеење: Скопје

Е-пошта: toni_m.vodi@hotmail.com

Тел: 078/440-510