Јасмина Кирковска

Јасмина Кирковска

Датум на раѓање: 26.03.1985 год.

Струка: Aпсолвент на филозофски факултет

Mесто на живеење: Скопје

Е-пошта: j_kirkovska@hotmail.com

Тел: 078/443-311