Јулијана Младеновска-Златкоска

Јулијана Младеновска-Златкоска

Датум на раѓање: 19.07.1987год.

Струка: Магистар по географски науки

Mесто на живеење: Скопје

Е-пошта: jule_21@live.com

Тел: 070/370-126