Eркан Шабан

Eркан Шабан

Датум на раѓање: 11.02.1984 год.

Струка: Дипломиран детектив

Meсто на живеење: Скопје

Е-пошта: bursa_usyp@hotmail.com

Тел: 070/324-689