Општина Бутел денеска подели 50 оброци..

Општина Бутел денеска подели 50 оброци за вработените во полициската станица Бутел и 50 оброци на граѓани од социјално ранливите категории.
——————————————————————
Sot, Komuna e Butelit shpërndau 50 vakte për punonjësit e Stacionit Policor Butel dhe 50 vakte për qytetarët nga kategoritë me kushte të rënda ekonomike.