Општина Бутел минатата година во детската градинка Ташко Караџа – Радишани, комплетно реновираше дел од детската градинка за опремување на сензорна соба.

Општина Бутел минатата година во детската градинка Ташко Караџа – Радишани, комплетно реновираше дел од детската градинка за опремување на сензорна соба.
Деновиве се поставуваат реквизити за сензорна интеграција на дечињата со лесна до средна попреченост во психолошкиот развој.
Сензорната соба се изработува по европски стандарди и се состои од аудио и визуелни справи. Во склоп на сензорната соба се опремува и софт плеј соба за дечињата со пречки во развојот.

Komuna e Butelit vitin e kaluar në kopshtin e fëmijëve Tashko Karaxha – Radishan, rinovoi plotësisht një pjesë të kopshtit për pajisjen e një dhome me sensor.
Këto ditë, janë vendosur rekvizita për integrimin shqisor të fëmijëve me aftësi të kufizuara të lehta dhe të mesme në zhvillimin psikologjik.
Dhoma e sensorëve është bërë sipas standardeve evropiane dhe përbëhet nga pajisje audio dhe vizuale. Përveç kësaj dhome, ekziston edhe një dhomë “soft” për fëmijë me aftësi të kufizuara.