Градоначалникот Велимир Смилевски, во петокот изминатата седмица и денеска подели вкупно 80 хуманитарни пакети

 Градоначалникот Велимир Смилевски, во петокот изминатата седмица и денеска подели вкупно 80 хуманитарни пакети со основни намирници за социјално загрозените семејства.
 Барања за хуманитарните пакети граѓаните во изминатиот период ги поднесуваа до Кризниот Штаб за заштита и спасување на Општина Бутел.
 Акцијата за делење на храна со основни намирници ќе продолжи и во иднина.

 Kryetari i komunës Velimir Smilevski, ashtu sikur të premten e kaluar edhe sot shpërndau gjithsej 80 pako humanitare me gjëra ushqimore bazë për familjet në nevojë.
 Kërkesat për pako humanitare janë parashtruar prej më herët nga qytetarët në Shtabin e Krizave për Mbrojtje dhe Shpëtim të Komunës së Butelit.
 Aksioni për ndarjen e ushqimit me gjëra ushqimore bazë do të vazhdojë edhe në të ardhmen.