Отпочна изведбата на втората фаза од изградбата на новопроектираниот булевар Босна и Херцеговина!

Отпочна изведбата на втората фаза од изградбата на новопроектираниот булевар Босна и Херцеговина, на потегот од крстосницата со булеварот Христијан Тодоровски Карпош до крстосницата со улиците Ќемал Сејфула и Бутелска. Станува збор за нови 1.700 метри булевар, со ширина од 40 метри, со шест коловозни ленти, две велосипедски и две пешачки патеки и централно и странично зеленило кои ќе овозможат развој на градот во наредните триесетина години.
Босна и Херцеговина е изградена пред 40-на години, од тогаш асфалтот не е променет, а улицата била широка само 7 метри.

Ka filluar faza e dytë e ndërtimit të bulevardit të sapo projektuar “Bosnja dhe Hercegovina”, në shtrirjen nga kryqëzimi me Bulevardin Hristijan Todorovski Karposh deri në kryqëzimin me rrugët Qemal Sejfulla dhe Butelska. Bëhet fjalë për një bulevard të ri me 1,700 metra gjatësi, dhe 40 metra gjerësi, me gjashtë korsi, dy për biçikleta dhe dy shtigje për këmbësorë si dhe gjelbërim qendror e anësor që do të mundësojë zhvillimin e qytetit në tridhjetë vitet e ardhshme.
Bosnja dhe Hercegovina ishte ndërtuar 40 vjet më parë, që nga atëherë asfalti nuk ka ndryshuar, dhe rruga ishte e gjerë vetëm 7 metra.