Општина Бутел отпочна со интезивни градежни активности во седум општински основни училишта.

После одлуката на Владата за привремено затворање на училиштата и градинките како превенција од ширење на корона вирусот, Општина Бутел отпочна со интезивни градежни активности во сите седум општински основни училишта.
Имено, станува збор за санација на котлари, електрични ормари, осветлување, промена на прекидачи и утикач и интервенција на водоводна мрежа, термоизолација од гипс картон итн
 Градежните работи ќе се одвиваат во теков и на наредните месеци, со цел учениците новата учебна година да ја започнат во реновирани училишта.

 Pas vendimit të Qeverisë për mbylljen e përkohshme të shkollave dhe kopshteve, si parandalim i përhapjes së virusit korona, Komuna e Butelit filloi me aktivitete ndërtimore intensive në të shtatë shkollat ​​fillore komunale.
 Përkatësisht, bëhet fjalë për riparimin e kabineteve elektrike, ndriçimit, ndërrimit të ndërprerësve dhe aktivizuesve, ndërhyrje në rrjetit e ujësjellësit, izolimin termik të plasterit, etj.
Puna ndërtimore do të vazhdojë në muajt e ardhshëm, në mënyrë që nxënësit të fillojnë vitin e ri shkollor në shkolla të rinovuara.