Денеска Градоначалникот Велимир Смилевски, им додели подароци на целиот медицински персонал во амбуланта во Бутел.

Денеска Градоначалникот Велимир Смилевски, им додели подароци на целиот медицински персонал во амбуланта во Бутел.
Со оваа криза стана уште повидливо дека здравството е еден од основните општествени столбови.
После децениско чекање, конечно работите се менуваат, наскоро отпочнува и изградба на новата поликлиника Бутел која опслужува повеќе од 40.000 граѓани. Со тоа ќе се сменат условите за работа на овој медицински персонал, кој во моментов работи во многу тешки услови за нив и за граѓаните.
Упатуваме апел до граѓаните да помагаат преку почитување на мерките, да одржуваат физичка дистанца од 1,5 до 2 метри и да не се групираат. 🗣Да носат заштитна опрема секогаш на затворено и секогаш на отворено кога не можат да ја одржуваат дистанцата.
Само така можеме да ја држиме епидемијата под контрола и да го заштитиме нашето здравје.


 Sot, kryetari Velimir Smilevski u dhuroi dhurata të gjithë stafit mjekësor në ambulancën e Butelit.
 Me këtë krizë, është bërë edhe më e qartë se shëndetësia është një nga shtyllat themelore të shoqërisë.
 Pas një dekade pritjeje, gjërat përfundimisht po ndryshojnë dhe së shpejti do të fillojë ndërtimi i poliklinikës së re në Butel, e cila do t’u shërben më shumë se 40,000 qytetarëve. Kjo do të ndryshojë kushtet e punës së këtij stafi mjekësor, i cili aktualisht është duke punuar në kushte shumë të vështira si për ata ashtu edhe qytetarët.📣 Ne ​​u bëjmë thirrje qytetarëve që të ndihmojnë duke respektuar masat e vendosura, të mbajnë distancë fizike prej 1.5 deri në 2 metra dhe të mos grupohen në një vend me shumë persona. 🗣Të mbajnë pajisje mbrojtëse vazhdimisht kur janë brenda, por edhe jashtë kur nuk kanë mundësi të mbajnë distancë fizike me personat tjerë.
 Vetëm në këtë mënyrë mund ta mbajmë epideminë nën kontroll dhe të mbrojmë shëndetin tonë.