Денес во просториите на Општина Бутел се одржа информативна средба со претставници на куќните совети на територија на општина Бутел

Градоначалникот Велимир Смилевски и претставник од Хабитат Македонија.

На средбата беше презентиран проектот ,,Енергетски ефикасни домови’, условите и критерумите, видот и начинот на субвенционирање и подршка на станбените згради за колективно домување, врз кои општина Бутел согласно законските прописи во рамките на средствата наменети во буџетот на општината ќе го поддржи проектот.