ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК

Во врска со објавениот Јавен Повик за субвенционирање и поддршка за проектот ,,Енергетски ефикасни домови на станбени згради за колективно домување’’ во Општина Бутел, објавен на ден 29.07.2020 година на веб страната на Општина Бутел се поништува со Одлука бр. 09-935/8 од 10.09.09.2020 година.

Ќе следи нов Јавен Повик.

Во прилог Ви ја доставуваме Одлуката.