ОПШТИНА БУТЕЛ СО ВЕЛОСИПЕДИ НА СВЕТСКИОТ ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ

  По повод „Светскиот Ден без автомобили“, Општина Бутел и градоначалникот Велимир Смилевски  денес  се приклучија во одбележување на овој спортски настан.
Во рамките на оваа манифестација учество земаа  повеќе од  стотина   ученици   од   основните   училишта, како и нивните наставници, вработени од  детските градинки  и   граѓани од Општина Бутел. Стратот на настанот отпочна од новиот   булевар   „Христијан   Тодоровски   Карпош“   со почеток во 10,30 часот.         Велосипедистите се движеа по велосипедската патека на новиот  булевар   „Христијан   Тодорвски   Карпош“   и  во  обратен   правец  на   булеварот   до подвозникот.
На овој настан градоначалникот Велимир Смилевски упати апел до сите жители автомобилите да се користат одговорно, ова се денови кога улиците треба да бидат полни со велосипеди и луѓе.

Во таа насока општината деновиве ќе објави јавен повик за надоместување на дел од трошоците за купување на велосипед или електричен тротинет за граѓаните на Општина Бутел.  Со тоа покажуваме  континуитет во  работењето за промоцијата на употребата на алтернативни превозни средства, чија предност, за разлика од автомобилите, е намалување на метежот во сообраќајот и загадувањето на животната средината.

Me rastin e “Ditës Botërore pa Makina”, Komuna e Butelit dhe Kryetari i Komunës së Butelit Velimir Smilevski sot iu bashkangjitën shënimit të kësaj ngjarjeje sportive.

Në këtë aktivitet morën pjesë më shumë se njëqind nxënës nga shkollat ​​fillore, mësuesit e tyre, punonjësit e kopshteve dhe qytetarët nga Komuna e Butelit. Aktiviteti filloi nga bulevardi i ri “Hristijan Todorovski Karposh” duke filluar nga ora 10.30. Çiklistët lëvizën përgjatë shtegut të biçikletave në bulevardin e ri “Hristijan Todorvski Karposh” dhe në drejtim të kundërt të bulevardit në nënkalim.

Në këtë ngjarje, kryetari i komunës Velimir Smilevski u bëri thirrje të gjithë banorëve që të përdorin makinat me vëmendje pasi që këto janë ditë rrugët janë plot me biçikleta dhe njerëz.

Në atë drejtim, komuna do të shpallë një thirrje publike këto ditë për të mbuluar një pjesë të kostove për blerjen e një biçiklete ose trotineti elektrik për qytetarët e Komunës së Butelit.

Kjo tregon vazhdimësi në punën për promovimin e përdorimit të mjeteve alternative të transportit, përparësia e të cilave, ndryshe nga makinat, është ulja e bllokimeve të trafikut dhe ndotja e mjedisit