ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ВЕЛИМИР СМИЛЕВСКИ ГИ ПОСЕТИ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ ВО ОПШТИНА БУТЕЛ

Градоначалникот Велимир Смилевски, заедно со Секторот за образование ги посети детските градинки на територија на Општина Бутел.

Согласно протоколите на 9-ти септември Општина Бутел  ги отвори вратите за најмладите. Капацитетите на детските градинки на нашата територија според протоколите ги задоволуваат барањата на пријавите, односно, согласно протоколите капацитетите на градинките изнесуваат 612 места од кои досега се запишани 300 дечиња.


Kryetari Velimir Smilevski, së bashku me Sektorin për Arsim vizituan kopshtet në territorin e Komunës së Butelit.
Sipas protokollit, më 9 shtator, Komuna e Butelit hapi dyert për më të voglin.

Kapacitetet e kopshteve në territorin tonë plotësojnë kërkesat e aplikuesve. Kapacitetet e kopshteve janë për 612 vende, ndërsa deri tani janë regjistruar 300 fëmijë.