ЗАПОЧНА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Денеска, 01.10.2020 г. во Општина Бутел, со почитување на сите пропишани протоколи, започна новата учебна година во сите седум основни училишта, за учениците од прво до трето одделение. Фокусот беше ставен на првачињата кои за првпат и со голема возбуда влегоа во процесот на образованието. Во оваа 2020/21 училишна година во Општина Бутел се запишани 535 првачиња во седумте основни општински училишта.

Градоначалникот на Општина Бутел, Велимир Смилевски ги посети седумте основни училишта и на сите првачиња им посака успех во новата учебна година.

Инаку, централната приредба се одржа во ОУ ,,Живко Брајковски,, каде што им беше приреден прекрасен пречек на првачињата: со многу детски песни, со шарени балони и со насмеани лица на нивните учителки.

Градоначалникот Смилевски истакна дека сите седум основни училишта се подготвени за старт на новата, необична учебна година во која сите сме погодени од корона вирусот. Тој додаде дека освен што училиштатата се подготвени за физичко присуство на учениците, завршени се и сите подготовки за он-лајн настава. Сите наставници добија лаптоп комјутери, како и

тоа дека сите училишта имаат квалитетен пристап до интернет. Исто така, додаде градоначалникот Смилевски дека Општината уште во февруари им помогна на преку 70 социјално ранливи семејства кога им беа подари компјутери на учениците за да можат да ја следат наставата.

Денеска, на првиот училишен ден сите 535 првачиња од градоначалникот Велимир Смилевски добија на подарок по еден училишен прибор.


Sot, 1.10.2020 në Komunën e Butelit, duke i respektuar të gjitha protokollet, filloi viti i ri shkollor në të shtatë shkollat ​​fillore, për nxënësit nga klasa e parë deri në të tretën. Fokusi ishte tek nxënësit e klasave të para që hynë në procesin e arsimit për herë të parë dhe me shumë entuziazëm. Në këtë vit shkollor 2020/21 në Komunën e Butelit, 535 nxënës të klasave të para janë regjistruar në shtatë shkollat ​​fillore komunale.

Kryetari i Komunës së Butelit, Velimir Smilevski vizitoi shtatë shkollat ​​fillore dhe u uroi suksese të gjithë nxënësve të klasave të para në vitin e ri shkollor.

Ndërsa ngjarja qendrore u mbajt në Shkollën Fillore “Zhivko Brajkovski”, ku një mirëseardhje e mrekullueshme iu dha nxënësve të klasave të para: me shumë këngë për fëmijë, balona shumëngjyrëshe dhe fytyra të qeshura të mësuesve të tyre.

Kryetari Smilevski theksoi se të shtatë shkollat ​​fillore janë gati për fillimin e vitit të ri shkollor, të pazakontë, në të cilin të gjithë jemi të prekur nga virusi korona. Ai shtoi se përveç faktit që shkollat ​​janë të gatshme për praninë fizike të nxënësve, të gjitha përgatitjet për mësimin në internet kanë përfunduar. Të gjithë mësuesit morën gjithashtu kompjuterë-laptopë që të gjitha shkollat ​​të kenë qasje cilësore në internet. Gjithashtu, kryetari Smilevski shtoi se Komuna ndihmoi mbi 70 familje me probleme ekonomike. Në shkurt atyre iu dhanë kompjuterë në mënyrë që nxënësit të mund të ndiqnin mësimet online.

Sot, në ditën e parë të shkollës, të gjithë 535 nxënës të klasave të para morën një dhuratë me një mjet shkollor nga Kryetari i Komunës së Butelit Velimir Smilevski.