ЈОДУГ “11 ОКТОМВРИ”-БУТЕЛ ДЕНЕСКАГО ОДБЕЛЕЖА СВОЈОТ 64-ТИ ПАТРОНАТ

По повод престојниот празник 11 Октомври со низа активности од децата и воспитно-згрижувачкиот кадар на ЈОУДГ “11 Октомври”-Бутел го одбележаа 64 –ти  патронат на установата. Децата во дворот на градинката цртаа со креди во боја, сликаат со темпетни бои на штафелај, и ја промовираа  химната на нашата градинка согласно сите протоколи и мерки на претпазливост во моменталната ковид ситуација.