СВЕТСКА НЕДЕЛА НА ДЕТЕТО

Секоја прва недела во месец октомври е НЕДЕЛА НА ДЕТЕТО. За таа цел ‘’ЈОУДГ 11 Октомври’’ –Бутел, преку реализација на бројни активности ја одбележа оваа детска недела под мотото –‘’Имам право да сум ДЕТЕ’’.Низ игра и цртежи, децата испратија силна порака до сите возрасни дека сакаат здраво, среќно и безгрижно детство. 👉По повод нашиот 64-ти патронат, како подарок од нашиот најдобар музички педагог ја добивме и нашата прва химна …Благодарност до Александар Зенговски и неговиот мал солист.


Çdo javë e parë e muajit është JAVA E FËMIJUT. Për këtë arsyje, “JOUDG 11 Tetori” – Butel, përmes realizimit të aktiviteteve të shumta shënoi javën e fëmijëve nën moton – “Unë kam të drejtë të jem FËMIJ”.Përmes lojërave dhe vizatimeve, fëmijët dërguan një mesazh të fortë për të gjithë të rriturit se duan një fëmijëri të shëndetshme, të lumtur dhe pa brenga.👉 Me rastin e patronatit tonë të 64-të, si dhuratë nga pedagogu ynë më i mirë i muzikës, ne morëm himnin tonë të parë … Falë Aleksandar Zengovskit dhe solistit të tij të vogël .🎤