ОДБЕЛЕЖАН МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА РУРАЛНАТА ЖЕНА

Денес, пред административната зграда на општина Бутел се одбележа меѓународниот ден на рурална жена, со изложба на рачно изработени производи од страна на членовите на здружението ,,Зур Арти-Крафт,, Скопје.

Граѓаните на општина Бутел имаа можност да ги видат и да се запознаат со рачно изработени предмети од филигран, сребро, монистра, ткаени-везени плетени производи, ситни сувенири и пирографија.

Поради ситуацијата со Ковид-19 бројот на излагачи беше мал, при што беа запазени сите мерки и препораки за заштита на граѓаните.


Sot, para ndërtesës administrative të Komunës së Butelit u shënua Dita Ndërkombëtare e Grave Rurale me një ekspozitë të produkteve të bëra me dorë nga anëtarët e shoqatës “Zur Arti-Kraft” Shkup.

Qytetarët e komunës së Butelit patën mundësinë të shohin dhe të njihen me sende të bëra me dorë prej filigrani, argjendi, rruaza, produkte të thurura dhe të qëndisura, suvenire të vogla dhe pirografi. Për shkak të situatës me Kovid-19, numri i ekspozuesve ishte i vogël dhe u vunë re të gjitha masat dhe rekomandimet për mbrojtjen e qytetarëve