ОДБЕЛЕЖАН 13 НОЕМВРИ ОСЛОБОДУВАЊЕ НА СКОПЈЕ

Почитувани граѓани! Денес по повод одбележувањето на 76-годишнината од ослободувањето на Скопје, Градоначалникот на општина Бутел, во придружба на општинската администрација положи свежо цвеќе на Партизанските гробишта во Бутел и на Алејата на заслужните граѓани. Да не се заборави, да не се заборават изгубените човечки животи, долгите и тешки борби за оваа слобода денес.


Të nderuar qytetarë! Sot, me rastin e 76 Vjetorit të Çlirimit të Shkupit, Kryetari i Komunës së Butelit, i shoqëruar nga administrata komunale, vendosi lule të freskëta te Varrezat e Partizanëve në Butel dhe në Alean e Qytetarëve të Merituar. Mos të harrojmë dhe le të mos harrohen jetët e humbura njerëzore, betejat e gjata dhe të vështira për këtë liri të cilën e gëzojmë sot.