20 НОЕМВРИ МЕЃУНАРОДЕН ДЕН ЗА ЗАШТИТА НА ДЕТЕТО

Градоначалникот на Општина Бутел, Велимир Смилевски  го честита 20 Ноември –  Меѓународниот ден за заштита на детето и уште еднаш ги потврдуваме заложбите дека секое дете ни е важно.Општина Бутел  продолжува посветено да работи на намалување на детската сиромаштија, обезбедување еднакви шанси за секое дете, и подобри услови за живот,  образование и ран детски развој.  Децата се нашата иднина, нашиот непроценлив човечки капитал. Како одговорна општина  којашто во секое дете гледа потенцијал продолжуваме посветено да инвестираме и да се грижиме за најмладите.


Kryetari i Komunës së Butelit Velimir Smilevski uron 20 Nëntorin – Ditën Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe e rikonfirmon angazhimin tonë se çdo fëmijë është i rëndësishëm për ne. Komuna e Butelit vazhdon të punojë me përkushtim në uljen e varfërisë te fëmijët, duke u siguruar atyre mundësi të barabarta, kushte më të mira të jetesës, edukim dhe zhvillim të hershëm fëmijëror.

Fëmijët janë e ardhmja jonë, kapitali ynë i çmuar njerëzor. Si një komunë e përgjegjshme që sheh potencial tek çdo fëmijë, ne vazhdojmë të investojmë me përkushtim dhe kujdes.