ПРОЕКТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО УЧИЛИШТАТА

Во рамките на проектот Robotics Versus Bullying на ниво на Општина Бутел основните училишта ООУ „Живко Брајковски” и ООУ „Св.Климент Охридски” како Амбасадори на училишта на НВО Пријатели во образованието, денес добија по  две роботчиња за активности поврзани со проектот и унапредување на наставата. Следат обуките за иновативна примена на роботите во наставата и превенција … Continue reading ПРОЕКТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО УЧИЛИШТАТА