РАБОТНА СРЕДБА СО ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО

Денеска 03.03.2021 год, Градоначалникот на Општина Бутел Велимир Смилевски оствари работна средба со директорот на Агенцијата за иселеништво на Република Северна Македонија Слободан Близнаковски.На средбата се разговараше за потребата од информации и редовните активности на локалната самоуправа кои се значајни за иселениците , како и економските потенцијали за инвестирање во општината.