РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛБА РАДИШАНИ

Во населбата Радишани е извршена целосна реконструкција на уличното освелтување. Старите и дотраени 125w живини светилки заменети се со нови 70w штедливи натриум ветилки. Заменети се вкупно 190 светилки на следниве локации:Детското игралиште на вториот влез Улица Петко Јанчевски Улица Скоевска Пешачката патека на ул. Скоевска кај пицерија Ројал Пешачката патека од ул. Скоевска до ул. Петко ЈанчевскиПешачката патека од ул.Скоевска до ул. Петко ЈанчевскиПешачката патека од ул. Скоевска до ул. Симче Настевски Пешачката патека од ул. Симче Настевски до ул. Ѓоре ЃоревскиПешачката патека од ул. Ѓоре Ѓоревски до ул. 1558 Пешачката патека од ул. Ѓоре Ѓоревски до ул. АФЖПешачките патеки на ул. Скоевска кај спортската сала Улица 1558 Улица Ѓоре Ѓоревски Улица АФЖ Улица Симче НастевскиУлица Киро Димишков На главната улица Скоевска заменети 100 позиции од старите 250w живини со нови 250 ватни натриум сијалици. Со ова целата населба доби нови штедливо и еколошко осветлување и заштеда на електрична енергија. Во другите делови од општината одржувањето и дефектите на електро мрежата се одвиваат тековно и навремено. Следувааат и идни проекти за замена на страите и дотраени светилки во другите населени места.