ЧУВАЈТЕ ЈА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

Со мотото “Чувајте ја планетата земја” учениците од општинските oсновни училишта го обележаа денот на планетата Земја-22 Април. Преку нивните изработки и цртежи учениците пренесоа значајни еко пораки за зачувување на животната средина и планетата.