ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА СТИПЕНДИЈА ВО СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ YAHYA KEMAL

Пријавувањето за средното училиште ,, Yahya Kemal” е започнато!
Тестирањето за стипендија ќе се одржи на 9-ти мај 2021 ( недела) во 11:00 часот.
Сите заентересирани имаат повеќе информации и контакт на самиот флаер.