ОПШТИНА БУТЕЛ ВО КОНТИНУИТЕТ ГО ОБЛАГОРОДУВА ПРОСТОРОТ ВО ООУ ,,СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-СКОПЈЕ

Општината Бутел во претходните два месеца во континуитет го облагородува просторот во ООУ “Свети Климент Охридски”-Бутел.  Имено,реновирани и опремени се простории со најсовремени фитнес справи и сала за боречки вештини, со цел афирмација на спортот кој донесувал добри резултати на натпревари од светски ранг. Внатрешниот двор (пацио) е разубавен со обновување и ставање во функција на централната фонтана. Сите приоди до фонтаната се поплочени со бекатон плочки на површина од 50 м2. Се очекува поставувањето на стаклената градина, наменета за учениците кои теоретските програми за одгледување растенија, ќе ги заменат со практични. И уште нешто❗️ Приодните скали до горниот кат се целосно поплочени и побезбедни за детските чекорчиња. Училишната клима секојдневно станува се’ попријатна и попривлечна и за работа и за релаксација.

.

Komuna e Butelit në dy muajt e fundit vazhdimisht ka përmirësuar hapësirën në SHFK “Shën Klimenti i Ohrit” – Butel. Konkretisht është bërë rinovimi i hapësirave të fitnesit duke i vendosur aty pajisjet më të fundit, poashtu është rinovuar një sallë e arteve marciale, dhe e gjithë kjo është bërë në mënyrë që të afirmohet sporti i cili ka sjellë rezultate të mira në gara të klasit botëror. Oborri i brendshëm është zbukuruar me rinovimin dhe vendosjen e një shatërvanin qendror. Të gjitha pllakat në shatërvan janë të shtruara nga bekatoni në një sipërfaqe prej 50 m2. Gjithashtu tani pritet të ngrihet serra e destinuar për nxënësit, të cilët do të zëvendësojnë programet teorike për rritjen e bimëve me ato praktike. Dhe një gjë tjetër❗️Shkallët e hyrjes në katin e sipërm janë plotësisht të shtruara dhe më të sigurta për fëmijët. Klima e shkollës po bëhet gjithnjë e më e këndshme dhe tërheqëse si për punë ashtu edhe për relaksim.