РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТРОТОАРИТЕ НА УЛИЦА БУТЕЛСКА, ВО НАСОКА ОД ПОДВОЗНИКОТ НА ОБИКОЛНИЦАТА ПРЕМА РАДИШАНИ

Изминативе денови активно се работи на реконструкција на тротоарите на улица Бутелска, во насока од подвозникот на обиколницата према Радишани. Се работи на комплетно отстранување на стариот асфалт кој што беше оштетен и пропаднат, машински ископ и поставување на рабници и вградување на нова асфалтна маса во должина од 2 км. 

.

Ditëve të fundit po punohet në mënyrë aktive për rindërtimin e trotuareve në rrugën Butelska, nga nënkalimi i qarkorës drejtë rrugës së Radishanit. Është duke u punuar në heqjen e plotë të asfaltit të vjetër që u dëmtua dhe u shemb. Tani po bëhet gërmimi i asfaltit dhe instalimi i bordurave dhe i një mase të re asfalti në gjatësi prej 2 km.