ВО ТЕК Е РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СОБЛЕКУВАЛНИТЕ, ТОАЛЕТИТЕ И ХОДНИЦИТЕ ВО СКЛОП НА УЧИЛИШНАТА СПОРТСКА САЛА ВО ООУ “АЦО ШОПОВ”

Во тек е реконструкција на соблекувалните, тоалетите и ходниците во склоп на училишната спортска сала во ООУ “Ацо Шопов ”