Контакт

Работно Време

Понеделник до Петок
од 08:00 до 16:00 ч
Урбанизам

Вторник и Петок
од 08:00 до 13:00 ч
Бидете во допир со нас

Контакт

Ул. Бутелска бр.4
Скопје 1000
info@opstinabutel.gov.mk
portpratol@opstinabutel.gov.mk
(022) 60 0506